La nova retolació de vehicles que cuida del medi ambient

???label.access.jump.content???
cabecera-blog

Benvinguts al Blog de Caprabo. Aquí trobarás consells de salut i nutrició, moltes novetats i notícies d’interés sobre els nostres productes. Esperem que et sigui d’utilitat. Torna-hi sempre que vulguis!

Nova flota de vehicles menys contaminants

La nova retolació de vehicles genera un impacte ambiental positiu, compensant la pol·lució que provoquen els nostres vehicles en marxa. Descobreix què és i el funcionament d'aquesta nova tecnologia.

Què és PureAir Print

La tecnologia PureAir Print és un sistema d'impressió innovador, creat perquè els suports publicitaris exteriors o la retolació de vehicles en contacte amb la llum solar descontaminin i purifiquin l'aire.

Es tracta d'una solució perfecta per reduir de manera constant la pol·lució que genera un vehicle en recórrer x quilòmetres. Estem parlant de que una petita acció, com és el fet de retolar, redueix la contaminació i els agents volàtils (VOCs, NOx) del medi ambient.

És capaç de descontaminar el mateix que 11 arbres, en el cas d'un automòbil, 18 arbres, en el cas d'una furgoneta, 38 arbres si es tracta d'un camió i fins a 98 si és un tràiler. La referència parteix que cada m2 imprès amb PureAir Print equival a l'efecte d'un arbre adult, i així successivament.

Com funciona PureAir Print

Encara que sembli impossible que la contaminació i els agents volàtils del medi ambient en entrar en contacte amb la impressió PureAir Print es converteixin en oxigen, hi ha una explicació científica darrere.

El material imprès porta una capa de nanopartícules de diòxid de titani (TiO2), formant una superfície fotocatalítica. Aquestes partícules s'activen de manera automàtica amb la llum solar, transformant totes les substàncies contaminants suspeses en l'aire en vapor d'aigua.

Aquest mateix procés es va repetint constantment, de manera que el propi vehicle va compensant tota la pol·lució que ell mateix genera, sent la pròpia llum natural i la impressió els que van purificant i netejant el medi ambient.

Avantatges de la retolació amb PureAir Print

La tecnologia PureAir Print té molts avantatges. La més plausible és que aquest material imprès es converteix en una bona alternativa ecològica per contribuir de manera directa en la millora del medi ambient.

A més del gran impacte ambiental que té, és una bona acció per afermar el compromís de l'empresa amb el medi ambient i la sostenibilitat. D'aquesta manera, Caprabo millora els processos de transport i continua avançant en la reducció d'emissions de gasos efecte d'hivernacle.

Minimitza l'impacte ambiental

El primer dels avantatges és que, gràcies a aquesta retolació sostenible i descontaminant, es minimitza l'impacte ambiental causat pel transport de mercaderies.

La fotocatàlisi, mitjançant aquest procés d'oxidació activat per l'energia solar, és capaç d'eliminar els contaminants presents en l'atmosfera, com els compostos orgànics volàtils (VOCs), Òxid de Nitrogen (NOx), Òxid de Sofre (SOx), partícules de pols, redueix la pol·lució i el smog produït pels vehicles.

Estalvi econòmic

La impressió PureAir Print també és una solució d'estalvi en rentada, ja que la superfície fotocatalítica repel·leix la pols i el material hidrofílic agilita el procés de neteja. A més, la flota de vehicles es manté neta durant més temps i el reemplaçament de la impressió serà a llarg termini.

Aferma els valors de l'empresa

Apostar per un material innovador, sostenible i descontaminant reforça el compromís de la marca a favor del canvi. Un canvi cap a un supermercat més sostenible a les botigues i en els processos.

La nova acció PureAir Print, juntament amb el treball d'estalviar en els trajectes, reduir els temps de conducció, el quilometratge i el recorregut farà que l'impacte sigui positiu en tots els sentits.

Caprabo és una empresa social i mediambientalment responsable amb el seu entorn, que duu a terme diferents accions amb l'objectiu de minimitzar els residus i així reduir les emissions de CO₂. En 2019 la reutilització i el reciclatge del tèxtil recuperat a les botigues Caprabo va permetre estalviar 422 tones d'emissions de CO₂. Aquest 2021 apostem per la retolació sostenible de la nostra flota de camions de repartiment per continuar contribuint en la reducció de la pol·lució.