Certificación de Bienestar Animal | Qué es y Requisitos

???label.access.jump.content???
cabecera-blog

Benvinguts al Blog de Caprabo. Aquí trobarás consells de salut i nutrició, moltes novetats i notícies d’interés sobre els nostres productes. Esperem que et sigui d’utilitat. Torna-hi sempre que vulguis!

Certificat de benestar animal

Caprabo també s'ha fet ressò del benestar animal i vetlla perquè els aliments de les seves marques pròpies responguin a aquesta política.

Què és el benestar animal

El concepte de benestar animal per si sol es refereix a la qualitat de vida d'un animal. Dins d'aquesta qualitat s'inclouen diversos paràmetres com ara l’allotjament, l’alimentació i una bona salut física i psicològica.

La valoració del benestar animal tradicionalment es mesurava segons les instal·lacions de la granja i la manipulació, però fa un temps enrere al Regne Unit el Farm Animal Welfare Committee (FAWC) va revelar la importància que tenia mesurar el benestar dels animals més enllà d'aquestes dues premisses. Ara, l'avaluació del benestar animal es regeix per mesures basades exclusivament en l'animal.

Els consumidors cada vegada estan més conscienciats amb l'entorn i sobretot sensibilitzats amb la premissa de benestar animal com a dret universal. Per això, oferir als clients un segell de qualitat i transparència, com a garantia de que tota aquesta carn comprada prové d'animals criats en les condicions òptimes i de manera responsable, és una aposta segura.

 

Els pilars del benestar animal

La certificació del benestar animal gestionada per IRTA, s'avalua seguint els referencials europeus Welfare Quality i AWIN, amb l'objectiu principal d’integrar el benestar animal en la cadena de qualitat alimentària.

La investigació d'aquest programa se centra en quatre pilars fonamentals per garantir el benestar animal.

  1. Bona alimentació. La dieta ha de ser adequada a les necessitats de l'animal, sense patir de fam ni malnutrició. Això inclou també una bona beguda, on ha de tenir accés de manera lliure per apagar la set.

  2. Bon allotjament. Això respondrà a com es troba l'animal en el seu entorn, en la seva granja. Han d'allotjar-se en companyia d'altres animals de la seva mateixa espècie. A més, aquest lloc ha de garantir la llibertat de moviments, és a dir, els animals poden tombar-se, estirar les seves extremitats i moure's sense cap dificultat. El seu lloc de descans ha de ser còmode, net i amb un ambient adequat per a no tenir fred ni calor, i així evitar l'estrès tèrmic causat per les condicions meteorològiques.

  3. Salut. Els animals han de presentar un bon estat de salut, estar lliures de lesions, dolors i malalties. Aquest principi requereix dedicar més temps en la investigació, perquè s'avaluen possibles coixeses, taques, ferides, zones sense pèl, si estan més bruts del compte pel mal estat de la granja, si tenen lleganyes, si els costa aixecar-se quan estan tombats o qualsevol altra anomalia.

  4. Comportament apropiat. Els animals han de mostrar un comportament d'acord amb els patrons de conducta de cada espècie, sobretot que no tingui por a l'home. També han de presentar un estat emocional positiu, ha de mostrar-se relaxat, còmode, no sofrir cap mena d'estrès ni cap alteració mental.

Com obtenir un segell de benestar animal

De primer moment, els protocols d'observació del benestar animal només es desenvolupaven en tres espècies: bovina, porcina i ocells de corral, en concret pollastres i gallines. Més endavant, a petició de la indústria es van ampliar a conills, ovins, caprins i galls dindis.

Els centres que vulguin obtenir el segell de benestar animal hauran de ser avaluats per una entitat de certificació. Com a requisit indispensable no ha d'haver-hi cap incompliment legal en les instal·lacions. Una vegada verificada la legalitat de manera rigorosa i estricta, s'avalua i es controla la qualitat del benestar animal mitjançant una observació directa dels animals i el seu entorn, basant-se en els quatre criteris enumerats anteriorment. També es revisa l'escorxador, tant la recepció de l'animal com la línia de sacrifici, per garantir un benestar des de la granja fins a l'hora del sacrifici.

Quan el centre en qüestió rep el certificat de benestar animal Welfair, no està exempt de rebre auditories periòdiques per garantir el compliment de totes les mesures específiques per a la seva obtenció.

 

Certificat Welfair

Welfair és la certificació en benestar animal creada per IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) i NEIKER-Tecnalia (Institut Basc de Recerca i desenvolupament Agrari).

Com el seu propi nom indica amb un joc de paraules entre “well”, que significa “benestar” i “fair”, “just”, es tracta d'una certificació que respon a unes condicions òptimes del benestar animal no sols durant la seva vida en la granja, sinó també a l'hora de ser sacrificat en els escorxadors.

Aquesta etiqueta garanteix davant dels consumidors que els productes que compren d'origen animal, procedents de les espècies bovina, porcina, ovina, conills, galls dindis, gallines i pollastres, inclosos els ous i productes lactis sota el segell Welfair, compleixen els quatre principis en els quals es basa el benestar animal segons els estàndards científics europeus: bona alimentació, bon allotjament, salut i un comportament apropiat.