Les 7 R del consumidor ecològic i principals exemples

???label.access.jump.content???
cabecera-blog

Benvinguts al Blog de Caprabo. Aquí trobarás consells de salut i nutrició, moltes novetats i notícies d’interés sobre els nostres productes. Esperem que et sigui d’utilitat. Torna-hi sempre que vulguis!

Les 7 erres del consumidor ecològic

Aquestes set erres són de vital importància per aconseguir una economia circular i reduir l'impacte ambiental. Coneix quines són i dóna continuïtat a aquestes accions!

De la regla de les tres R a les 7 erres

La regla de les tres R va ser una iniciativa presentada en la cimera G8 del 2004 per Greenpeace i el primer ministre del Japó, per promoure uns hàbits més responsables i sostenibles, capaços de reduir els residus urbans i cuidar més del planeta.

Aquestes tres erres fan referència a les paraules reduir, reutilitzar i reciclar. Aquests serien els tres passos més bàsics i fàcils de dur a terme per tota la societat. Tan sols amb aquests petits canvis d'hàbits, ja estaríem minimitzant la degradació mediambiental.

A aquestes tres R se li ha afegit una nova iniciativa: la regla de les 7 erres, amb nous hàbits quotidians basats en la sostenibilitat ambiental i social.

Les 7 erres

Les 7 erres del consumidor ecològic són redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, renovar, recuperar i reciclar. Totes elles són una suma d'accions que podem fer com a ciutadans per respectar el medi ambient i participar en l'economia circular.

L'objectiu d'aquesta economia circular és gestionar els recursos, reciclar i reutilitzar per allargar la vida útil de tots els productes que utilitzem en el nostre dia a dia, desbancant així l'economia lineal, on hi ha un malbaratament continu de recursos. 

Redissenyar

Les 7 erres comencen ja en la concepció del disseny, no sols s'ha de tenir en compte la funcionalitat del producte en si, sinó en les conseqüències mediambientals que pot provocar.

Per aconseguir aquesta economia circular, s'ha d'optar per un ecodisseny, utilitzant materials fàcilment reciclables, envasos respectuosos i mètodes de fabricació sostenibles.

Reduir

Aquesta acció ja formava part de la regla de les 3 R. La clau a l'hora de reduir és simple: reduint el consum reduïm el volum de residus i l'explotació de primeres matèries, estalviem aigua, energia i generem menys contaminació.

Es poden aplicar alguns canvis en els hàbits de consum que serviran per ser més conscients i arribar a consumir d'una forma més sostenible. Per exemple, podem disminuir el consum de productes d'un sol ús, no encendre les llums de casa durant el dia per aprofitar la llum solar, utilitzar bombetes de baix consum, tancar l'aixeta mentre estem ensabonant-nos el cabell o els plats o triar productes més grans en el supermercat per generar menys residus.

Reutilitzar

La reutilització és una tasca que s'ha dut a terme sempre, -qui és el petit de la família això ho sap bé-, i encara que sigui un gest que sembli insignificant és útil no només per disminuir el volum de residus, sinó també per a l'economia personal.

La clau està en prolongar la vida útil de qualsevol material, eliminant cada vegada més la idea d'un sol ús. Podem fer la compra amb bosses de tela, fer manualitats amb les ampolles, utilitzar l'aigua de netejar la fruita per regar, guardar l'aigua de coure la verdura per fer brou o reutilitzar els pots de vidre.

Des de Caprabo s'ha iniciat un procés de reciclatge per reutilitzar els residus orgànics generats en els propis supermercats. Tots els excedents de la carnisseria, xarcuteria i peixateria es guarden en dipòsits específics i se'ls dóna una segona vida com a farines, olis o pinsos per a animals de granja.

Reparar

Una altra manera de contribuir en la reducció de residus és donar-li una segona oportunitat a aquells productes que s'han espatllat, malgrat la solució més ràpida sigui tirar-ho i comprar-ne un de nou, podem intentar reparar-ho abans.

Si la reparació se surt de la nostra competència, hem de tenir clar que un arranjament sempre serà molt més econòmic que si el comprem de nou.

Renovar

Fent referència al punt anterior, també seria interessant reparar tots aquells objectes antics que ja no utilitzem a casa i donar-los una nova oportunitat o una segona vida amb una nova funcionalitat.

Sempre tenim algun moble per casa que ja hem avorrit, de manera que abans de desfer-nos d'ell podem donar-li un toc de color o canviar-lo de lloc.

Recuperar

Si complim totes les accions anteriors, podríem arribar a recuperar les deixalles generades i reintroduir-les de nou en el procés productiu. Així es podran crear nous productes amb menys matèries primeres.

Reciclar

Quan ja s'esgoten totes les opcions anteriors o no hi hagi una altra opció possible, arriba el moment de reciclar. El reciclatge pot ser que sigui la R més coneguda de totes i la que està implantada ja en la majoria de les ciutats gràcies a les campanyes de conscienciació que s'han anat duent a terme.

Encara queda molt per aprendre per a fer-ho 100% bé i dipositar cadascun dels residus en el seu lloc corresponent, per a evitar la contaminació i l'extracció de noves matèries primeres.

Caprabo continua treballant per sensibilitzar i facilitar el reciclatge, de manera que a l'entrada d'alguns dels seus supermercats hi ha instal·lats punts de recollida de piles, bombetes i fins i tot un contenidor on dipositar les càpsules monodosis de cafè, per reciclar-les i poder recuperar el 100% de les matèries primeres i contribuir així en l'economia circular.