Anar al contingut principal de la pàgina

3 carros de compra valorats en 200 €!

EL'objecte d'aquesta acció és el sorteig de 3 vals de descompte de 200 € cadascun, per bescanviar en compres a Caprabo, per a aquelles persones que se subscriguin a la newsletter del web www.chefcaprabo.com.

CAPRABO, SA, amb CIF número A-08.115.032 i domicili a C. Ciències, 135, l’Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza aquesta acció de promoció del web www.chefcaprabo.com i comunicada a la revista "Sabor" i xarxes socials de la companyia: facebook.com/caprabo, twitter.com/caprabo i instagram.com/chefcaprabo_oficial.

MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTEL'objecte d'aquesta acció és el sorteig de 3 vals de descompte de 200 € cadascun, per bescanviar en compres a Caprabo, per a aquelles persones que se subscriguin a la newsletter del web www.chefcaprabo.com.

2.- ÀMBIT PERSONALTindran dret a participar en aquesta promoció totes aquelles persones amb residència en l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo (Catalunya i Comunitat Foral de Navarra).3.- COMUNICACIÓ

Caprabo anunciarà la promoció a través dels suports següents:

Revista corporativa "Sabor" … Nadal 2016 Edició número 336.

Web www.chefcaprabo.com .

Web www.caprabo.com.

Correu electrònic a base de dades Caprabo.

Publicitat en línia en cercadors.

RRSS: facebook.com/caprabo, twitter.com/caprabo i instagram.com/chefcaprabo_oficial.

 

4.- MODE DE PARTICIPACIÓ 

Participaran totes aquelles persones que se subscriguin entre els dies 5 de desembre de 2016 i 8 de gener de 2017, tots dos inclosos, a la newsletter de www.chefcaprabo.com, fent els passos següents:I. El concursant ha de tenir obligatòriament correu electrònic, ja que serà per aquesta via per la qual es contactarà amb els 3 guanyadors del sorteig i es rebrà la newsletter de Chef Caprabo.

 

  1. El concursant haurà de registrar les dades personals següents:

*Nom (obligatori)

*Correu electrònic (obligatori)

*Targeta d'El Meu Club Caprabo (opcional)

III. Acceptar obligatòriament les condicions legals.

Entre totes les participacions que compleixin els requisits I, II i III, s'escolliran els tres guanyadors i tres reserves i el sorteig es farà amb l'eina random.org, allotjada en el web: https://www.random.org/. La participació en aquest sorteig implica necessàriament l'acceptació dels termes d'ús d'aquest lloc web.

Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin els usuaris que es detectin com a fraudulentes, i fins i tot es podrà vetar la participació d'aquests en concursos posteriors, en no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

5.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció estarà vigent des del dia 5 de desembre de 2016 i fins al dia 8 de gener de 2017, tots dos inclosos.

 

6.- GUANYADORS I SORTEIG

El sorteig es farà el dijous 12 de gener i els guanyadors seran informats, de manera individual, a través del correu electrònic proporcionat en subscriure's a la newsletter de www.chefcaprabo.com. També s'informarà dels noms a la newsletter de Chef Caprabo de gener de 2017, a través de la mateixa web www.chefcaprabo.com i a través de les xarxes socials de Caprabo.

 

7.- PREMIS QUE S'ATORGARAN

S'atorgaran 3 premis de 200 € en vals descompte de 50 € cadascun (4 vals x 50 €), bescanviables a qualsevol Caprabo i Capraboacasa, amb una compra mínima d'import igual o superior al del val, que s'haurà de fer abans del 30 d'abril de 2017. El bescanvi requereix l'ús de la targeta El Meu Club Caprabo; en cas de no disposar-ne, es podrà sol·licitar en el mateix moment del bescanvi a la botiga física o amb anterioritat al web http://www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/solicita-tarjeta/tarjeta-nueva.

Els premis objecte d'aquest concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició dels guanyadors.8.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS I ENTREGA DEL PREMI

Els guanyadors es donaran a conèixer a partir de les 24 hores des de la celebració del sorteig, mitjançant un correu electrònic a l'adreça informada a la subscripció de la newsletter.

Els guanyadors hauran de contestar per correu electrònic i comunicar el seu telèfon, DNI i adreça de correu postal per procedir a l'entrega dels premis. Una vegada passats 10 dies des de l'enviament de la comunicació a cada guanyador sense resposta, s'entendrà que el guanyador renuncia al premi i es procedirà a atorgar el premi i informar el següent de la llista de reserves.

 

9.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

Caprabo, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades de les quals siguin errònies, falses o incompletes.

Es limita el nombre de participacions a una per persona, es limitarà així mateix a un premi per persona. El DNI serà el comprovant. Això significa que una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret a retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació. Així mateix podrà retirar aquelles participacions que atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives, violentes, obscenes o que ridiculitzin tercers, així com en general qualsevol participació que sigui ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en entredit la bona reputació de Caprabo, SA o algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis; en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que estimi oportunes.

També es reserva el dret a eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a aquest concurs detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per a així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagi causa justificada, i es compromet a comunicar amb la suficient antelació les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva.

 

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de Caprabo, SA amb l'objecte d'acomplir l'entrega de premis objecte d'aquesta promoció, així com per informar l'interessat de futures accions comercials o altra informació sobre els productes de la marca Caprabo per qualsevol dels mitjans de comunicació, inclòs el correu electrònic. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit al titular del fitxer, de conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999, de 13 de desembre), mitjançant comunicació dirigida a Caprabo, SA, C. Ciències, 135 de l’Hospitalet de Llobregat, Dep. Atenció al Client, referència “sorteig newsletter Chef Caprabo”.

 

11.- DRETS D'IMATGE

L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció per tal de comunicar el resultat d'aquesta promoció en la forma que disposi i sense dret a cap compensació.12.- DIVERGÈNCIESPer tal de resoldre les discrepàncies que puguin sorgir, es respectarà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en aquestes bases.

 

13.- ACCEPTACIÓ I ACCÉS A LES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, que seran accessibles a través de www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones, així com a les mateixes botigues, a través d'aquest mateix web.L’Hospitalet de Llobregat, 18 de novembre de 2016CAPRABO, SA