Anar al contingut principal de la pàgina

Acció #CapraboDeLaTerra a Twitter

Mecànica promocional:

CAPRABO, S.A. amb NIF número i domicili al C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook.com/caprabo i Twitter.com/caprabo) .

 

MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTE

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció de productes i valors de la marca Caprabo de consum familiar a través del Twitter corporatiu de Caprabo.

 

2.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència en l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo (Catalunya i Navarra) majors de 18 anys.

 

3.- MANERA DE PARTICIPACIÓ

Les persones que desitgen participar en les accions promocionals, hauran d'accedir a la pàgina de Twitter de CAPRABO, i realitzar els següents passos:

 

  1. El concursant han de ser follower del perfil corporatiu de Caprabo a Twitter www.twitter.com/caprabo

 

  1. El concursant ha de ser titular de la Targeta meu Club Caprabo

 

III. El concursant haurà de pujar una fotografia de la seva compra amb un producte de producció local amb el hashtag #CapraboDeLaTerra explicant per què ho ha comprat o perquè és el seu preferit esmentant a @Caprabo.

 

  1. D'entre totes les participacions s'escollirà un guanyador per sorteig realitzat amb l'eina random.org.

 

  1. Es desqualificaran totes aquelles mencions que facin els i les usuaris i usuàries que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació dels i les mateix @ s en posteriors concursos al no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

 

  1. Tant la promoció com el / la guanyador / a es donarà a conèixer als consumidors a través del perfil corporatiu de @Caprabo a Twitter.

 

4.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció estarà vigent des del dimarts dia 5 de juliol fins al dilluns 11 juliol 2016 a les 24:00.

 

5.- GUANYADORS I SORTEIG

El sorteig es realitzarà el dimarts 12 de juliol i el / la guanyador / @ es donarà a conèixer el mateix dia a través del perfil de @Caprabo.

 

6.- PREMI A ATORGAR

El premi de l'acció consistirà en una cofre regal Dakotabox "Un dia d'aventura per a 2" valorat en 24,90 €.

 

El / la guanyador / @ haurà de contactar amb Caprabo enviant un email a smcaprabo@yahoo.es on haurà d'indicar les seves dades personals (nom, cognoms, dni ...) indicant una adreça de lliurament del regal, que s'enviarà per missatger a l'adreça especificada

 

Els premis objecte del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador / és.

 

7.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI

El / s guanyador / s es donaran a conèixer a partir de 24 hores, mitjançant la publicació d'un comentari en el timeline del perfil de Twitter de Caprabo, SA, els i les usuaris i usuàries sabran si han resultat guanyadors / es del concurs.

 

En un termini de 3 dies, el / s guanyadors han de facilitar a Caprabo, SA seves dades personals i còpia completa del DNI, en el cas de no contactar en el termini indicat, el premi es declararà desert

 

L'enviament de la documentació serà sempre:

 

  1. Per correu electrònic a: smcaprabo@yahoo.es
  2. En l'assumpte s'haurà d'especificar: el nom al que fa referència la promoció

 

Per a qualsevol dubte, el guanyador pot posar-se en contacte amb Caprabo, SA a través del següent enllaç www.caprabo.com/atencionalcliente

 

8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

Aquesta promoció no serà vàlida per els i empleats i empleades de les empreses que han col·laborat en l'elaboració de la mateixa.

 

Caprabo, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

 

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

 

No es limita el nombre de participacions per persona. De totes maneres, sí que es limitarà a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

 

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació, i també es retirar aquelles participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives / violentes / obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo, SA o algun dels seus productes.

 

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

 

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

 

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per a concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

 

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de Caprabo, SA a fi de complir al lliurament de premis objecte de la present promoció, així com per informar l'interessat de futures accions comercials o altra informació sobre els productes de la marca Caprabo per qualsevol dels mitjans de comunicació, inclòs correu electrònic. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit al titular del fitxer, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre).

 

10.- DRETS D'IMATGE

L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció per tal de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a cap compensació.

 

11.- DIVERGÈNCIES

Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.

 

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

 

L'Hospitalet de Llobregat, a 5 juliol 2016

CAPRABO, SA