Anar al contingut principal de la pàgina

Apunta't a la Black List i emporta't un 10% de descompte per a les 3 properes compres mínimes de 50€ en vals

CAPRABO, S.A. amb CIF nombre A-08.115.032 i domicili en C/ Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook.com/caprabo) i (Twitter.com/caprabo).


MECÀNICA PROMOCIONAL

1.- OBJECTE

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció del canal corporatiu de Caprabo a Facebook; www.facebook.com/caprabo 


2.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència a l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo (Catalunya) majors de 18 anys.


3.- COMUNICACIÓ

Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents suports:

Pàgina corporativa de Facebook www.facebook.com/caprabo

Pàgina corporativa de Twitter www.twitter.com/caprabo4.-MODE DE PARTICIPACIÓ

Les persones que desitgin participar en l'acció promocional, hauran d'accedir a la pàgina de Promocions Caprabo, i realitzar els següents passos:

  1. El concursant haurà de registrar les següents dades personals verídiques a l'aplicació la landing de promocions de Caprabo:

* Nom

* Cognoms

* Ean Targeta meu Club Caprabo (13 dígits)

* E-mail

*DNI

*Telèfon

Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin els i usuaris i usuàries que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació dels i les mateix @ s en posteriors concursos al no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

5.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL
La promoció estarà vigent del dilluns 12 de novembre al diumenge 18 de novembre de 2018 a les 23: 55h; per als clients de Catalunya (excepte www.Capraboacasa.com, Caprabo Ràpid; Navarra i Andorra)


6.- GUANYADORS I SORTEIG

Tots els participants rebran: un / s val / s amb el 10% de descompte (import màxim en dte. De 50 € / en cada acte de compra) per les 3 pròximes compres mínimes a 50 € que realitzi a Caprabo (excepte www. Capraboacasa.com, Caprabo Ràpid, Navarra i Andorra)

Els descomptes es lliuraran en vals a bescanviar fins al 16 de desembre de 2018.

A més, es sortejaran 5 cistelles de productes Seleqtia valorades en 40 € 
(els guanyadors s'extrauran a través de l'aplicació randon.org)


8.- COMUNICACIÓ I ENTREGA DEL DESCUENTO

A tots aquells usuaris que compleixin els requisits i es registrin per sol·licitar el descompte. se'ls vincularà una promoció al seu Targeta meu Club Caprabo, que consitirá en la següent mecànica:

un / s val / s amb el 10% de descompte (import màxim en dte. De 50 € / en cada acte de compra) per les 3 pròximes compres mínimes a 50 € que realitzi a Caprabo (excepte www. Capraboacasa.com, Caprabo Ràpid, Navarra i Andorra), disponibles a partir del 23 de Novembre i a bescanviar fins al 16 de desembre de 2018.

> Data d'emisió: del 23/11 al 1/12/18

> Data d'aceptació: del 23/11 al 18/12/18

Els guanyadors de les 5 cistelles és comunicaràn a xarxes socials Caprabo i a la pròpia landing de promocions


9.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

Caprabo, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

Se limita el nombre de participacions a una por cuenta cliente, es limitarà així mateix a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació, podent així mateix que retira les participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives / violentes / obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo, SA o algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per a concedir l'autorització per a la realització del sorteig.


10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals dels guanyadors seran tractades per CAPRABO, SA de forma confidencial i sempre en l'abast del Programa d'El meu Club Caprabo, segons les condicions generals i la política de protecció de dades que el client coneix i acceptar en donar-se d'alta en La meva Club Caprabo.

CAPRABO, SA així mateix tractarà les dades identificatives dels guanyadors amb la finalitat de gestionar la present promoció i als efectes de procedir al lliurament dels premis.

El participant que estigués interessat, podrà revocar el seu consentiment, accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar el seu tractament i sol·licitar la portabilitat dels mateixos, contactant a aquest efecte a través de dpo@eroski.es, trucant al número d'atenció al client 902 11 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a

www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/

Amb l'exclusiva finalitat de poder gestionar la recepció del premi als guanyadors, CAPRABO, SA comunicarà les dades identificatives i de contacte dels mateixos als encarregats de les botigues caprabo on el client hi ha decidit recollir el premi, en cas contrari el lliurament no serà possible.


11.- DRETS D'IMATGE

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part dels premiats i reserves a la cessió del dret que el seu nom i si fos necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb fins comercials o informatives i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap tipus.


12.- DIVERGÈNCIES
Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.


13.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.


L'Hospitalet de Llobregat, 12 de novembre de 2018
CAPRABO, SA