Anar al contingut principal de la pàgina

BASES DE LA PROMOCIÓ "CAPRABO ET PORTA A DISNEYLAND PARIS"

1.-Companyia organitzadora

Caprabo, SA (Des d'ara "CAPRABO") organitza la present promoció denominada "Caprabo et porta a Disney" per als fans de l'àlbum digital de la promoció Disney-Pixar.

2.- Mecànica Promocional

1.- OBJECTE
L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció de la campanya de fidelització "Cars 3" a través del web corporatiu de Caprabo promociones.caprabo.com

 

2.- ÀMBIT PERSONAL
Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència a l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo de Catalunya i Navarra (exclusió de les de Andorra); majors de 18 anys i titulars de la targeta d'El meu Club Caprabo.

No podran prendre part en la present promoció, els menors de 18 anys.

 

3.- COMUNICACIÓ
Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents mitjans propis:

Pàgina corporativa de Facebook www.facebook.com/caprabo 

Pàgina corporativa de Twitter www.twitter.com/caprabo 

Portal corporatiu www.caprabo.com 

Promociones.caprabo.com

email màrqueting ... 

 

4.-MANERA DE PARTICIPACIÓ
Les persones que desitgen participar en les accions promocionals, hauran d'accedir a la pàgina de CAPRABO a promociones.caprabo.com i realitzar els següents passos:

I. El concursant ha de ser titular de la Targeta meu Club Caprabo

II.Haver-se registrat en l'àlbum digital de la promoció de Disney-Pixar https://www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promocion-disney-pixar/#

Completar i finalitzar l'àlbum per desbloquejar el certificat digital que envia Disney assegurant que s'ha completat la col·lecció; es consideraran no vàlides les participacions que presentin indicis de manipulació informàtica.

 

III. El concursant haurà de registrar les següents dades personals verídiques a la landing promocional mitjançant la qual es realitzarà el sorteig d'un viatge per a 4 persones (2 adults i 2 nens) a EuroDisney

Castellà: http://promociones.caprabo.com/es/278/sube-tu-certificado-digital-caprabo-pixar-de-cars3-y-gana-un-viaje-a-disneyland-paris 

Català: http://promociones.caprabo.com/ca/278/puja-la-teva-certificat-digital-caprabo-pixar-de-cars3-i-guanya-un-viatge-a-disneyland-paris 

* Nom
* Cognoms
* Ean Targeta meu Club Caprabo (13 dígits)
* DNI
* E-mail
* Imatge del certificat emès per Disney Pixar

La informació que proporcioni només s'utilitzarà per tramitar la participació del concursant, comunicar el premi en cas que resultés guanyador, així com per actualitzar la base de dades de la Targeta Client "El meu Club Caprabo".

 

3.- Durada
La plataforma estarà activa des del dimecres 18 d'octubre al dimecres 8 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Transcorregut el termini indicat, no serà possible participar en el joc, ni per tant en el concurs.

 

4.- Requisits de participació
Qui complint els requisits anteriors desitgi prendre part en la present promoció haurà d'accedir, entre les dates anteriorment indicades, a la pàgina oficial de CAPRABO promociones.caprabo.com; concretament en la campanya degudament identificada i fer el registre.

L'accés a la campanya i la participació en la promoció serà gratuïta i comportarà l'acceptació de les presents Bases i la política de privacitat per part del / de la participant.

Si resulta guanyadora alguna persona que no compleixin amb els requisits referits, perd el dret a obtenir el premi guanyat i es procedirà a lliurar el mateix a la següent persona que reuneixi les condicions de participació vàlides d'entre els suplents designats.

 

5.- Premis - Condicions Generals
Entre els / les participants que hagin participat en aquesta promoció dins el termini anteriorment indicat CAPRABO sortejarà 1 únic premi

El premi:
- 1 viatge per a 4 persones (2 adults + 2 nens): vol + hotel + entrada al Parc d'atraccions de Disneyland París; vàlid per a temporada Súper Baixa o Baixa 2017 (l'1 de novembre de 2017 al 20 de març del 2018, excepte el període comprès entre el 21 de desembre de 2017 al 5 de gener del 2018)

 

El viatge constarà del següent:
4 bitllets (2 Adults + 2 Nens) per a un vol des de Barcelona (anada i tornada), amb viatges Vueling en classe turista.

Caprabo no es fa càrrec dels desplaçaments del domicili a l'aeroport, de l'aeroport a l'hotel i viceversa, ni l'hotel a l'Stade de France o viceversa.

L'allotjament serà a un l'hotel d’una categoria similar al DISNEY'S HOTEL SANTA FE STANDARD 2 ADULTS + 2 NENS per a 3 NITS / 4 DIES a habitació per a 4 persones en règim d'allotjament i esmorzar.

Accés per a 4 persones (2 adults + 2 nens) els 4 dies al Parc d'atraccions de Disneyland París

El premi, objecte del concurs, està subjecte a retenció a efectes del I.R.P.F., segons determina la legislació vigent.

El guanyador del premi sortirà elegit en el sorteig que es realitzi davant el Notari de Barcelona D. Ildefons Sánchez Prat el dijous 9 de novembre entre tots els participants en la landing http://promociones.caprabo.com/es/278/sube-tu-certificat-digital-caprabo-pixar-de-cars3-i-guanya-un-viatge-a-disneyland-paris    

Així mateix, s'extraurà 1 reserva, en rigorós ordre d'extracció.

Un cop finalitzat el termini i determinat el guanyador del sorteig, CAPRABO, SA publicarà, a través de la seva pàgina a Facebook i a través del seu web (www.caprabo.com) el nom del mateix el divendres 10 de novembre.

El premi obtingut tindrà la consideració d'intransferible, de manera que si el guanyador no pogués o volgués acceptar el mateix, Caprabo procediria a designar el reserva corresponent.

 

Lliurament i reclamació del premi:

El premi no és bescanviable per diners.

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l'afortunat, per un altre premi diferent del previst.

Caprabo es reserva el dret de considerar no vàlides les participacions que presentin indicis de manipulació informàtica.

El guanyador haurà de contactar amb Viatges Caprabo a través del telf. 913.277.741 on coordinarà amb els agents les dates de visita al parc segons el valor del premi dipositat en les bases amb un valor màxim de 2500€

 

6.-Autoritzacions i consentiments
La participació en la present activitat implica l'acceptació per part del participant guanyador a la cessió del dret que el seu nom, i si fos necessària les seves imatges o veus, siguin publicats en qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui propi (web, fullets, comunicacions internes, etc.) o extern que estableixi Caprabo, SA, tant com a testimoni de la participació en el concurs, com amb la finalitat de promocionar l'activitat desenvolupada per part de Caprabo, SA, sense que aquesta cessió de drets d'imatge comporti el dret a contraprestació de cap tipus.

 

7.- Política de privacitat de dades personals
De conformitat amb el que estableix la llei 15/99 de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, li comuniquem que totes les dades que siguin facilitades per participar en aquest concurs són incorporades en un fitxer titularitat de Caprabo, SA, amb per a participar en el present concurs i publicitar el nom dels guanyadors. Així mateix, per la participació en el present concurs els participants presten el seu consentiment a què en el supòsit en què siguin titulars de la targeta client de La meva Club Caprabo, les seves dades puguin ser incorporats a la base de dades del programa El meu Club Caprabo, amb la finalitat d'actualitzar la mateixa, programa del qual ha acceptat les seves condicions, especialment les relatives al tractament de dades de caràcter personal que es troben disponibles en l'avís legal de www.miclubcaprabo.es.

Qualsevol participant podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA Carrer Ciències 135, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

 

8.- Dret de modificació
CAPRABO, SA es reserva el dret a modificar sense previ avís les presents bases per motius de procediment i sempre de manera que no perjudiquin els drets dels participants.

 

9.- Bases a disposició del públic
La participació en aquesta campanya implica l'acceptació de les bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic, a petició d'aquest, a les dependències centrals de la companyia compareixent (c / Ciències núm 135, de l'Hospitalet de Llobregat), així com en https://www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones/

 

L'Hospitalet de Llobregat 9 d'octubre de 2017.