Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PER A LA PROMOCIÓ DE LA CAMPANYA “CASTILLO PERALADA”

L’àmbit d’aquesta campanya és Catalunya i abasta tots els establiments que, dins d’aquest àmbit, operen sota el rètol “Caprabo amb Eroski”, així com la nostra botiga virtual accessible al web www.capraboacasa.com. El titular de la campanya és la companyia CAPRABO, S. A. (des d’ara Caprabo), amb domicili al c/ de les Ciències, 135 de l’Hospitalet de Llobregat, i amb CIF A-08.115.032.

  1. L’àmbit d’aquesta campanya és Catalunya i abasta tots els establiments que, dins d’aquest àmbit, operen sota el rètol “Caprabo amb Eroski”, així com la nostra botiga virtual accessible al web www.capraboacasa.com. El titular de la campanya és la companyia CAPRABO, S. A. (des d’ara Caprabo), amb domicili al c/ de les Ciències, 135 de l’Hospitalet de Llobregat, i amb CIF A-08.115.032.

 

  1. Podran participar en aquesta campanya els clients que posseeixen la targeta El Meu Club Caprabo, ja sigui com a titulars o com a persones addicionals.

 

  1. La campanya serà vigent des del dia 04/05/2017 al 31/05/2017, ambdós inclosos.

 

  1. La campanya es donarà a conèixer mitjançant la seva comunicació en els punts de venda i a través de la informació publicada a la web www.capraboacasa.com i als canals de Faceboook, Twitter i Instagram de Caprabo.

 

  1. Perquè les persones participants en aquesta promoció tinguin opció a guanyar el premi, hauran de realitzar una compra de dues ampolles o més de la marca Castillo Peralada (incloses en un mateix tiquet), durant el període de vigència de la campanya (és a dir, del 04/05/2017 al 31/05/2017, ambdós inclosos), i utilitzar en la compra la targeta El Meu Club Caprabo.

 

El compliment d’aquestes condicions és, doncs, un requisit indispensable per poder tenir opció a guanyar el premi sortejat, d’acord amb les bases de la present campanya.

 

  1. La mecànica del sorteig serà la següent:

 

Els participants hauran de realitzar, com s’ha indicat, una compra de dues o més ampolles de les següents referències, que podran combinar com vulguin:

Vins: Jardins negre, 3 Finques, 5 Fincas, Finca Espolla, Finca Malaveïna.

Caves: Cava Brut Reserva i Cava Brut Nature Cuvée Especial, marca Castillo Peralada. Posteriorment, tots els participants hauran de registrar-se a la microsite que Caprabo posa a disposició dels clients www.capraboiperelada.com. En cas de no registrar-s’hi, no participaran en la promoció.

 

Aquesta compra podrà realitzar-se en els establiments que operin sota el rètol “Caprabo amb Eroski” de Catalunya i al web www.capraboacasa.com.

 

 

Un cop finalitzat el període de promoció, es crearà una base de dades amb la relació de clients que compleixin els requisits de la promoció i que s’hagin registrat a www.capraboiperelada.com. A continuació, es procedirà a efectuar un sorteig davant el notari de Barcelona, Sr. Ildefons Sánchez Prat, que se celebrarà entre els dies 05/06/2017 i 09/06/2017.

En aquest sorteig s’obtindrà una llista de 50 premiats i 100 reserves, aquests últims seran seleccionats, si s’escau, per rigorós ordre d’extracció. Cada participant tindrà dret a l’adjudicació d’un únic premi.

 

  1. Els premis sortejats consistiran en un total de 50 entrades dobles per veure l’espectacle de l’Orquestra Nacional del Capitole de Tolosa, el dia 08/07/2017 (dissabte), dins de la programació del Festival Castell de Peralada. El premi també inclou la visita al castell i al museu, una degustació de cava, un sopar i el regal d’una ampolla commemorativa del festival per a cada parella.

 

Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció a efectes d’IRPF, segons determina la legislació vigent.

 

El premi obtingut tindrà la consideració d’intransferible, de manera que si el guanyador no pogués o volgués acceptar-lo, Caprabo procediria a designar el reserva corresponent.

 

Reclamació i lliurament del premi:

 

A partir del dia 12 de juny de 2017, es publicarà a www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones i als establiments “Caprabo amb Eroski” la relació de guanyadors mitjançant un llistat amb els seus noms.

 

Els reserves actuaran en ordre preferent en els casos en què l’organitzador no pugui contactar amb algun dels guanyadors a través del telèfon del client que consti a la base de dades El Meu Club Caprabo, que algun d’ells no pogués o no volgués acceptar el premi pel motiu que fos, o que no complís els requisits de les bases per poder-lo rebre.

 

Per efectuar el lliurament del premi, el client haurà de presentar-se en el seu establiment “Caprabo amb Eroski” habitual entre els dies 24 de juny i 2 de juliol de 2017. La persona premiada haurà de recollir la seva entrada i confirmar l’assistència entre el 3 i el 6 de juliol, data a partir de la qual el premi ja es considerarà caducat i sense opció de reclamació, si no s’ha procedit a la seva recollida i confirmació, cas en què es passarà a contactar amb el reserva corresponent, per rigorós ordre d’extracció.

 

Per poder fer efectiu el lliurament del premi, serà imprescindible que el client guanyador mostri la seva Targeta Client per comprovar la numeració.

 

En qualsevol cas, Caprabo garanteix una política de confidencialitat de la informació aportada pels seus clients, i es compromet a garantir la protecció de les dades personals en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Amb aquest efecte, els comunica que les seves dades s’incorporen a un fitxer titularitat de Caprabo, amb la finalitat de gestionar el present sorteig. El participant té dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al seu tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI, mitjançant comunicació adreçada a Caprabo, S. A., c/ de les Ciències, 135 de l’Hospitalet de Llobregat, departament d’Atenció al client .

En cap cas se substituirà el premi, a petició de la persona premiada, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

 

  1. La participació en aquesta campanya implica l’acceptació per part de les persones premiades de la cessió del dret que el seu nom i, si fos necessari, la imatge o veu siguin publicats en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, Internet inclòs, tant amb fins comercials com informatius, sense que aquesta cessió de drets d’imatge comporti el dret a cap tipus de contraprestació.

 

  1. Caprabo es reserva el dret a modificar sense avís previ aquestes bases per motius de procediment i sempre de manera que no perjudiqui els drets dels participants.

 

Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquesta promoció.

 

  1. La participació en la present campanya promocional implica l’acceptació de les bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic, si així ho sol·licita, a les dependències centrals de la companyia compareixent (c/ de les Ciències, 135 de l’Hospitalet de Llobregat), així com a www.caprabo.com/es/ofertas-y-promociones/promociones.

 

L’Hospitalet de Llobregat, 3 d’abril de 2017