Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PER AL CONCURS ESCOLAR D'“ESLÒGANS PER A UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE I RESPONSABLE”.

Concurs escolar “Eslògans per a una alimentació saludable i responsable” en el marc del projecte Tria bo, tria sa.

1.-L'àmbit del present concurs és el de Catalunya i Navarra, abastant tots aquells centres escolars que, dins d'aquest àmbit, hagin participat en el projecte dut a terme per CAPRABO, S.A., “Tria bo, tria sa”.

 

 

2.-El present concurs va dirigit als alumnes dels centres escolars que hagin participat en el projecte “Tria bo, tria sa”. Cada classe, després d'haver realitzat l'eslògan en família de forma individual (fase 1 del concurs) i d'haver realitzat el debat i la votació a l'aula proposats en la “Proposta d'activitats” del projecte, haurà d'escriure un eslògan conjunt per promoure l'alimentació saludable i responsable, i realitzar un collage o dibuix per il·lustrar-lo. Les participacions hauran de realitzar-se en la plantilla inclosa en la Guia “Proposta d'activitats” del projecte.

Els professors de cada classe hauran de recopilar el treball conjunt de cada classe i publicar-lo a la web http://promociones.caprabo.com/es/273/concurso-elige-bueno-elige-sano-2017-2018 durant el període de vigència del concurs (és a dir, del dia 2 d'octubre de 2017 fins al dia 10 de juny de 2018, tots dos inclusivament).

 

3.- La vigència del concurs abastarà des del dia 2 d'octubre de 2017 fins al 10 de juny de 2018.

 

 

4.-El concurs es donarà a conèixer a través dels següents mitjans: comunicació via correu electrònic (e-mail) dirigit als centres educatius, en el tríptic i carta d'invitació al projecte, i a la web www.caprabo.es o webs similars titularitat de Caprabo (ex. http://promociones.caprabo.com/es/273/concurso-elige-bueno-elige-sano-2017-2018)

 

5.-El guanyador es decidirà per votació popular a la mateixa web del concurs, motiu pel qual les classes participants hauran de fer difusió de la seva proposta per aconseguir vots.

 

Independentment del resultat de la votació, perquè les participacions en el present concurs tinguin opció a premi hauran de complir amb els següents requisits que seran avaluats pel jurat del concurs, format per nutricionistes que formen part de l'equip que imparteix les dinàmiques de “Tria bo, tria sa”, així com per responsables de CAPRABO, S.A., membres de l'Associació “5 al día” i assessors externs (com són representants d'agències especialitzades en comunicació i/o màrqueting):

 

La vinculació de la proposta amb els continguts tractats en el projecte (coneixements).

L'originalitat de l'eslògan .

La creativitat del treball.

La qualitat artística del conjunt de l'obra.

La capacitat de la proposta per fer reflexionar sobre l'alimentació saludable i responsable.

 

El compliment d'aquestes condicions resulta, doncs, requisit indispensable, conforme a les Bases del present concurs, per tenir opció al premi que es concedirà.

 

6.- La mecànica del concurs serà la següent:

 

Com ha quedat indicat, el professor rebrà una guia amb la “Proposta d'activitats” on es troba la plantilla per a la fase 2 del concurs “Eslògans per a una alimentació saludable i responsable” que haurà de ser emplenada per la classe participant.

 

La classe participant haurà de crear un eslògan per a l'alimentació saludable i responsable, resultat del debat i la votació a l'aula després d'haver realitzat la fase 1 del concurs (concurs individual/familiar), i il·lustrar-lo amb un dibuix o collage.

 

El professor haurà de publicar el treball de la classe a la web del concurs, en el període de vigència del mateix.

 

 

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 10/06/2018.

 

7.-  El participant garanteix que disposa dels drets i autoritzacions que siguin necessaris, sobre les propostes, per a la seva aportació i lliurament a Caprabo, S.A. i per a la seva utilització i explotació total o parcial per part de Caprabo, S.A.

 

En el cas que en el treball presentat apareguin fotografies de menors d'edat, serà necessari adjuntar l'autorització dels pares de la família del menor, conforme model lliurat per l'organització del concurs a nom de CAPRABO, S.A.

 

8.-Amb l'enviament de les propostes, el/la participant consent la publicació del seu treball artístic, que inclogui el nom de l'escola i de la classe, juntament amb la resta de participants seleccionats, a la pàgina web i en els diferents mitjans online i premsa escrita, així com la publicació de les fotografies que puguin realitzar-se en el lliurament de premis en cas de resultar guanyador.

 

La votació popular i el Jurat definiran el guanyador. La votació popular finalitzarà el dia 17 de juny i el jurat decidirà quin és l'eslògan guanyador el dia 20 de juny de 2018.

 

A partir del 20 de juny de 2018, es comunicarà per correu electrònic i/o telefònicament al centre guanyador que la seva proposta ha estat la guanyadora.

 

10.- Els premis: l'eslògan de la classe guanyadora serà la imatge de la campanya impulsada per Caprabo i en col·laboració amb l'Associació “5 al día”, per fomentar el consum de fruita entre els més petits. Aquesta campanya té una finalitat solidària i la classe guanyadora podrà decidir a quina ONG donar els beneficis recaptats gràcies a la venda de les capsetes, l'interior de les quals portarà una peça de fruita de temporada. L'ONG destinatària haurà d'estar relacionada amb l'alimentació i vinculada al territori. 

 

Reclamaciói lliurament del premi:

 

Al llarg del mes de juny de 2018, es publicaran a través de la web www.caprabo.es i/o webs similars titularitat de Caprabo (ex. Flickr), la relació dels centres guanyadors.

 

Els/les participants premiats/des podran reclamar el premi abans del dia 8 de setembre de 2018, data en què s'entendran caducats i sense cap opció de reclamació.

 

 

11.- En qualsevol cas, Caprabo, S.A. garanteix una política de confidencialitat de la informació aportada pels participants en aquest concurs, comprometent-se a la protecció de les dades personals en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

 

En cap cas se substituirà el premi, a petició dels afortunats, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

 

 

12.-El/la participant, amb l'enviament de les seves propostes, cedeix a Caprabo, SA. els drets derivats de les mateixes tant d'imatge com de propietat intel·lectual per a la seva total o parcial reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol altre tipus d'activitat sobre les mateixes, tant en format electrònic, digital o paper, així com en qualsevol altre tipus de suport. I especialment, el participant cedeix aquests drets per emplaçar els treballs realitzats a la pàgina web www.caprabo.es així com en altres mitjans online i escrits. El centre identificat en cada cas com a autor de la proposta que ha enviat és l'únic responsable del contingut del mateix, així com d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

 

 

13.- CAPRABO, S.A. es reserva el dret a modificar sense previ avís les presents bases per motius de procediment i sempre de manera que no es vegin perjudicats els drets dels participants.

 

 

14.- La participació en el present concurs implica l'acceptació de les Bases exposades anteriorment, les quals estaran a la disposició del públic, a petició d'aquest, en les dependències centrals de la companyia compareixent (C/Ciències n.135 de L'Hospitalet de Llobregat), així com a la web de Caprabo, anteriorment indicada.

 

 

15.- Les presents Bases quedaran dipositades davant el Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. Ildefons Sánchez Prat.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 10 d´octubre de 2017.