Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PER ALS SORTEIGS ENTRE ELS ASSISTENTS A TODO PAPAS LOVES

L'àmbit dels presents sorteigs (1 SORTEIG) és el stand de Benvingut Nadó de Caprabo situat en la fira Tot Papàs Loves (Centre Comercial Arenas Plaza Espanya) durant el dia 3 de Març de 2018, sent la titular de la mateixa la pròpia Caprabo, s. a., d'ara endavant Caprabo.

2.- Objecto
El present sorteig té com a objectiu la promoció del programa Benvingut Nadó, que té al seu torn la finalitat d'ajudar a les famílies amb fills nounats.

 

3.- Vigència
La vigència del sorteig abastarà tot el dia 3 de Març fins a les 17 hores que és l'hora en la qual es realitza el sorteig, ín situ a la Fira i davant del Stand.

 

4.- Mitjans de comunicació
El guanyador del sorteig es donarà a conèixer en el mateix stand de la fira i a través de mitjans online de Caprabo.

 

5.- Condicions de participació
Podran participar tots aquells visitants de la fira que s'acostin fins al stand de Benvingut Nadó de Caprabo i que recullin un dels bitllets per a la participació en els sorteigs, bitllets que es trobaran a la seva disposició en el propi stand des de l'inici de la Fira fins a l'hora del sorteig. Hi haurà un màxim de 800 participants per sorteig.

 

6.- Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig serà la següent:

a) Condició de participants

Qualsevol visitant del stand podrà optar a participar en el sorteig, com a màxim amb un bitllet per persona i sorteig.

b) Premis

El premi consistirà en:

1 cistella de productes per a bebè de marca Eroski valorada en 90€

Cada cistella conté els següents articles:

Toallitas bebè crema aloe vora Eroski 80 uni. x 2
Xampú bebè Eroski 500 ml.
Colònia bebè Eroski 500 ml.
Oli corporal bebè Eroski 500 ml
Sabó líquid bebè Eroski 500 ml.
Biberó coll ample 3 posicions + 0 m. Eroski 240 ml.
Sonall + 6 m. Eroski
Conill de Peluix mitjà
Cistella de Vímet

c)Sorteig

Els bitllets que participin en cada sorteig hauran de ser dipositats en l'urna habilitada a aquest efecte, que serà custodiada per part de Caprabo i que es trobarà a la vista dels participants en el sorteig.

El sorteig es realitzaran in situ en el stand a través d'un dinamitzador, en l'hora indicada, que seran a les 17h del dissabte 3 de, sense que donada la naturalesa del sorteig, sigui necessària la presència de Notari.

d) Reclamació i lliurament del premi

Es realitzarà el lliurament del premi al guanyador al mateix moment del sorteig. Si el nombre del bitllet guanyador no està present al moment del sorteig, es contactarà amb el guanyador telefònicament.

 

7. Protecció de dades personals
En qualsevol cas, Caprabo garanteix una política de confidencialitat de la informació aportada pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A aquest efecte els comunica que les seves dades s'incorporen a un fitxer titularitat de Caprabo, amb la finalitat de gestionar el present sorteig. El participant en el mateix té dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al seu tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI, mitjançant comunicació dirigida a Caprabo, s. a., c/ ciències, 135 de l'Hospitalet de Llobregat, departament d'atenció al client.8.- Dret a l'eliminació de participacions fraudulentes
Caprabo es reserva el dret a eliminar justificadamente a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

9.- Cessió dels drets d'imatge
La participació en la present campanya implica l'acceptació per part dels premiats a la cessió del dret al fet que el seu nom i si anés necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoniatge de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb finalitats comercials o informatius i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap tipus.


10.- Dret de modificació
Caprabo es reserva el dret a modificar les presents bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels participants i comunicant-ho degudament.


11.- Acceptació de Bases
La participació en aquests sorteigs implica necessàriament l'acceptació de les Bases exposades anteriorment.


12.- Dipòsit
Les presents Bases estaran dipositades a petició del públic en el propi stand.


13.- Legislació aplicable i Jurisdicció 
Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigo que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, Caprabo i els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.


L'Hospitalet de Llobregat, a Març de 2018