Anar al contingut principal de la pàgina

BASES PER ALS SORTEJOS ENTRE ELS ASSISTENTS A EXPONADÓ

5 sortejos a l'estand de Benvingut Nadó de Caprabo ubicat a la fira Exponadó (Vilanova i la Geltrú) durant els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017

1. Àmbit territorial i titular de la campanya

L'àmbit dels sortejos (5 sortejos) és l'estand de Benvingut Nadó de Caprabo ubicat a la fira Exponadó (Vilanova i la Geltrú) durant els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017, i el titular n'és la mateixa Caprabo, S.A. (d’ara endavant, Caprabo).

 

2. Objecte

Els sortejos tenen com a objectiu la promoció del programa Benvingut Nadó, que té, al seu torn, la finalitat d'ajudar les famílies amb fills acabats de néixer.

 

3. Vigència

La vigència dels sortejos comprendrà el període comprès entre els dies 26 i 28 de juny de 2017 (tots dos inclosos).

 

4. Mitjans de comunicació

El sorteig es donarà a conèixer en el mateix estand de la fira i a través de mitjans en línia de Caprabo.

 

5. Condicions de participació

Poden participar en els sortejos tots els visitants de la fira que s'apropin a l'estand de Benvingut Nadó de Caprabo i que recullin un de les butlletes per participar-hi, que estaran a la seva disposició en el mateix estand des que s'obri al públic. Hi haurà un màxim de 250 participants per sorteig.

 

6. Mecànica del sorteig i premis

La mecànica del sorteig és la següent:

 

a) Condició de participants 

Qualsevol visitant de l'estand podrà optar a participar en el sorteig, com a màxim amb una butlleta per persona i sorteig.

 

b) Premis

Els premis consistiran en:

 

5 cistelles de productes per a nadó de marca pròpia EROSKI valorades en 60 € cadascuna. A cadascun dels 5 sortejos, el guanyador obtindrà una de les 5 cistelles.

Cada cistella conté els articles següents:

 

EROSKI SONALL + 6 m

EROSKI XAMPÚ SUAU NADÓ 650 ML

TOVALLOLETES NADÓ CREMA ÀLOE VERA EROSKI 80 UN. X 2

EROSKI GEL SUAU NADÓ 650 ML

ESROKI ESPONJA HIDRÒFILA

EROSKI OLI HIDRATANT CORPORAL

BELLE COLÒNIA BODY SPARY TEA AND GINGER 250 ML

CONILL DE PELUIX MITJÀ

OSSET BLANC AMB MOCADOR

CISTELLA DE VÍMET

EROSKI PROTECTOR DE LLIT 60 X 60 10 UN.

Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció a l'efecte de l'IRPF, segons determina la legislació vigent.

 

c) Sorteig

Les butlletes que participin en cada sorteig s'hauran de dipositar en l'urna habilitada a aquest efecte, que Caprabo custodiarà i que estarà a la vista dels participants en els sortejos.

Els sortejos es faran in situ a l'estand a través d'un dinamitzador, en els horaris següents: 26 de maig, divendres a les 19.00, 27 i 28 de maig, dissabte i diumenge, a les 12.30 i les 18.30, sense que, donada la naturalesa del sorteig, sigui necessària la presència de notari.

 

d) Reclamació i lliurament del premi

Es farà el lliurament del premi al guanyador en el mateix moment del sorteig. Si el número de la butlleta guanyadora no hi és en el moment del sorteig, s'escollirà un altre número a l'atzar, i així successivament fins que el propietari de la butlleta agraciada hi sigui.

 

7. Protecció de dades personals

En qualsevol cas, Caprabo garanteix una política de confidencialitat de la informació que aportin els clients, i es compromet a protegir les dades personals en els termes establerts per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. A aquest efecte, Caprabo comunica que les dades s'incorporen a un fitxer titularitat de Caprabo, amb la finalitat de gestionar el sorteig. Els participants tenen dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les dades, adjuntant fotocòpia del DNI, mitjançant una comunicació dirigida a Caprabo, S.A., Carrer Ciències, 135, L’Hospitalet de Llobregat, Departament d'atenció al client.
 

8. Dret d'eliminar participacions fraudulentes

Caprabo es reserva el dret d'eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d'aquesta promoció.

 

9. Cessió dels drets d'imatge

La participació en aquesta campanya implica l'acceptació per part dels premiats a la cessió del dret que el seu nom i, si calgués, la seva imatge o veu, es publiquin als mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, fins i tot a internet, tant amb finalitats comercials o informatives i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret de rebre contraprestació de cap tipus.

 

10. Dret de modificació

Caprabo es reserva el dret de modificar aquestes bases per motius de procediment degudament justificats, sempre de manera que no perjudiquin els drets dels participants i comunicant-ho degudament.

 

11. Acceptació de bases

La participació en aquests sortejos implica necessàriament l'acceptació de les bases exposades anteriorment.

 

12. Dipòsit

Aquestes bases es dipositaran a petició del públic en el mateix estand.

 

13. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya.

Per al coneixement de qualsevol litigi que es pogués plantejar en referència a la interpretació o aplicació d'aquestes bases, Caprabo i els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 22 de maig de 2017