Anar al contingut principal de la pàgina

Caprabo i "Castillo de Peralada" regalen entrades dobles per veure l'espectacle de la companyia nordamerciana de ballet De Alvin Ailey el 16 de juliol

Mecànica promocional:

  1. - L’àmbit d’aquesta campanya és Catalunya i abasta tots aquells establiments que, dins d’aquest àmbit, operen sota el rètol “Caprabo amb Eroski”, així com del nostre establiment virtual accessible a través del web www.capraboacasa.com.

 

  1. - La present campanya va dirigida a clients que actualment disposin de la Targeta El meu Club Caprabo, ja sigui com a titulars o com a addicionals d’aquesta targeta.

 

  1. - La campanya serà vigent des del dia 28/04/2016 al 25/05/2016, ambdós inclosos.

 

  1. - La campanya es donarà a conèixer a través de comunicació en el punt de venda i a través d’informació continguda en la web www.capraboacasa.com.

 

  1. - Participaran en aquesta campanya tots aquells clients amb compte titular o addicional de la Targeta El meu Club Caprabo.

 

Perquè els participants en aquesta campanya tinguin opció a premi hauran de realitzar una compra (inclosa en un mateix tiquet) de dues ampolles o més de la marca Castillo Perelada durant el període de vigència de la campanya (és a dir, 28/04/2016 al 25/05/2016 ambdós inclosos).

Vins: 3 Fincas, 5 Fincas, Finca Empolla, Finca Malaveïna, Jardins Balnc, Jardins Negre.

Caves: Cava Brut Reserva y Cava Brut Nature Cuvee Especial.

 

 

El compliment d’aquestes condicions esdevé, per tant, un requisit indispensable, d’acord amb les bases de la present campanya, per tenir opció al premi sortejat.

 

  1. - La mecànica del sorteig serà la següent:

 

El participant haurà d’haver realitzat, com ha quedat indicat, una compra de dues o més ampolles de les següents referències, que podrà combinar com vulgui:

Vins: Jardins Negre, 3 Fincas, 5 Fincas, Finca Empolla, Finca Malaveïna, Jardins.

Caves: Cava Brut Reserva y Cava Brut Nature Cuvee Especial , marca Castillo Perelada. Les ampolles adquirides han de figurar en el mateix tiquet de compra, la qual haurà d’haver estat feta en el període de vigència de la promoció (això és, del 28/04/2016 al 25/05/2016, ambdós inclosos). Posteriorment, hauran de registrar-se a la microsite que Caprabo posa a disposició dels clients www.capraboiperelada.com. En cas de no registrar-s’hi, els clients no participaran en la promoció.

 

Aquesta compra podrà realitzar-se en els establiments que operin sota el rètol “Caprabo amb Eroski” de Catalunya, així com a través del web www.capraboacasa.com.

 

 

Un cop finalitzat el període de promoció, es confeccionarà una base de dades amb la relació de clients que hagin complert els requisits de la promoció i registrat a www.capraboiperelada.com  Entre la relació d’aquests clients es procedirà a efectuar un sorteig davant del notari de Barcelona Sr. Ildefonso Sánchez Prat, que es durà a terme entre els dies 30/05/2016 al 10/06/2016, del qual s’obtindrà una llista de 50 premiats, així com de 100 reserves, dos per a cada un dels premiats i per rigorós ordre d’extracció. En qualsevol cas, el participant tindrà dret a l’adjudicació d’un sol premi.

 

  1. - Els premis sortejats consistiran en un total de 50 entrades dobles per veure l’espectacle de la Compañía Norte Americana de ballet D’Alvin Ailey, Ailey II, el dia 16/07/2016 (dissabte) dins la programació del Festival Castell de Peralada. El premi també inclou la visita al castell i al museu, degustació del cava, un sopar i el regal d’una ampolla commemorativa del festival per a cada parella.

 

Els premis objecte de sorteig estan subjectes a retenció a efectes d’IRPF, segons determina la legislació vigent.

 

Reclamació i lliurament del premi:

 

A partir del dia 30 de juny de 2016, es publicarà a través de www.caprabo.com i dels establiments Caprabo amb/con Eroski, la relació de guanyadors mitjançant llistes amb els seus noms.

 

Per efectuar el lliurament del premi, el client haurà de presentar-se al seu establiment Caprabo amb/con Eroski habitual entre els dies 01 y 08 de Juliol de 2016. El premiat haurà de recollir la seva entrada i confirmar l’assistència del 01 al 10 de juliol, data a partir de la qual ja s’entendrà caducat i sense cap opció de reclamació.

 

Perquè el lliurament del premi es pugui fer efectiu, serà imprescindible que el client guanyador mostri la seva Targeta Client per comprovar-ne la numeració.

 

En qualsevol cas, Caprabo garanteix una política de confidencialitat de la informació aportada pels seus clients, i es compromet a la protecció de les dades personals en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

 

En cap cas se substituirà el premi, a petició de l’afortunat, per diners en efectiu o per un altre premi diferent al previst.

 

  1. - La participació en aquesta campanya implica l’acceptació per part dels premiats a la cessió del dret que el seu nom i, si fos necessari, la imatge o veu siguin publicats en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, sense que aquesta cessió de drets d’imatge comporti el dret a contraprestació de cap tipus.

 

  1. - CAPRABO, S.A. es reserva el dret a modificar sense avís previ aquestes bases per motius de procediment i sempre de manera que no perjudiqui els drets dels participants.

 

  1. - La participació en la present campanya de màrqueting implica l’acceptació de les bases exposades anteriorment, les quals estaran a disposició del públic, si així ho demana, en les dependències centrals de la companyia compareixent (c/ de les Ciències, 135 de L’Hospitalet de Llobregat), així com a la web de Caprabo, anteriorment indicada.

 

L’Hospitalet de Llobregat, 11 de Abril de 2016.