Anar al contingut principal de la pàgina

SETMANA DEL MALBARATAMENT. 'Reaprofitar TÉ PREMI!

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció del canal corporatiu de Caprabo a Facebook; www.facebook.com/caprabo 

CAPRABO, S.A. amb CIF nombre A-08.115.032 i domicili en C / Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook.com/caprabo), (Twitter.com/caprabo),(Instagram.com/caprabo_supermecados)e(Instagram.com/chefcaprabo_oficial)

1.-OBJECTE

L'objecte de la present actuació el constitueix la promoció del canal corporatiu de Caprabo a Facebook; www.facebook.com/caprabo

2.- ÀMBIT PERSONAL

Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència a l'àmbit de presència de les botigues físiques Caprabo (Catalunya) majors de 18 anys.

3.- COMUNICACIÓ

Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents suports:

* Pàgina corporativa www.facebook.com/caprabo i www.twitter.com/caprabo 

* E-mail Segmentat a força clients meu Club Caprabo

 

4.-MANERA DE PARTICIPACIÓ

Les persones que desitgin participar en l'acció promocional, hauran d'accedir a la pàgina de Promocions Caprabo, i realitzar els següents passos:

 1. El concursant haurà d'accedir a través de la URL https://webpower1.typeform.com/to/TJKG6p

 2. Respondre les 3 preguntes relacionades amb el malbaratament alimentari i registrar les dades personals verídiques en l'aplicació mitjançant la qual realitzarem el registre de participacions.

  * Nom
  * Cognoms
  * DNI
  * Ean Targeta meu Club Caprabo (13 dígits)
  * E-mail
  * Mòbil
  * Num de tiquet compra min.10 € amb data de compra entre el 23 i 29 de setembre de 2019

 3. Entre totes les participacions que compleixin els requisits de compra, responguin correctament les 3 preguntes relacionades amb la campanya i aportin un tiquet de compra superior a 10 € realitzat entre les dates indicades, s'escolliran els guanyadors / es automàticament a través de l'app random. org i per ordre d'extracció s'atorgaran els premis; corresponent:

  l'1 al 1er val de 50 €

  el segon al 2n val de 50 €

  el tercer al 3er val de 50 €

  el quart al 1er lot de productes Eroski

  el cinquè al 2n lot de productes Eroski

  el sisè, dues places per al Taller Chefcaprabo

  el setè, dues places per al Taller Chefcaprabo

  el vuitè, dues places per al Taller Chefcaprabo

  el novè, dues places per al Taller Chefcaprabo

  el desè, dues places per al Taller Chefcaprabo

  l'onzè, dues places per al Taller Chefcaprabo

  el dotzè, dues places per al Taller Chefcaprabo

  Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin els i usuaris i usuàries que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació dels i les mateix @ s en posteriors concursos al no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

 4. Tant la promoció com el guanyador es donaran a conèixer als consumidors a través del perfil corporatiu de Caprabo a Facebook.

 

5.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció estarà vigent del 23 al 29 de setembre de 2019 a les 23: 59h.

6.- GUANYADORS I SORTEIG

El sorteig es realitzarà a partir del dia 30 de setembre de el 2019.

 

7.- PREMI A ATORGAR

* 3 vals de 50 € (3 guanyadors), el valor es carregarà directament en la seva targeta meu Club Caprabo Titular

* 2 lots de producte Marca Eroski valorats aproximadament en 25 € compostos per:

1 paquet d'Arròs Sannia Integral 1kg

1 paquet de pa ratllat sense gluten Eroski

1 paquet d'espagueti nero di sèpia Eroski SeleQtia

1 paquet de pa de motlle cereals i llavors Eroski

1 paquet de galetes sense gluten xocolata blanca Eroski

1 paquet de galetes sense gluten xocolata negra Eroski

1 ampolla de Gel de Civada Eroski

1 brick de suc de mandarina Eroski SeleQtia

1 pot de gel de mans Belle

1 pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva Eroski

1 pot d'espàrrecs blancs Eroski

* 7 entrades dobles (14 places) a un showcooking de cuina d'aprofitament que es durà a terme al Taller ChefCaprabo de l'Illa Diagonal el proper 16 d'octubre de 19h a 21, Dia Mundial de l'Alimentació.

Els premis objecte del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador/es.

8.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI

Els guanyadors / es es donaran a conèixer públicament a partir de l'1 d'octubre de 2019, mitjançant la publicació d'un post al timeline del perfil de Caprabo a Facebook ia la landing de promocions https://promociones.caprabo.com/ és / 297 / guanyadors

Si el premi no ha estat reclamat als quinze dies des que s'hagués comunicat la condició de guanyador, s'entendrà que el mateix ha caducat i es perdrà el dret a la percepció.

9.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS

Aquesta promoció no serà vàlida per els i empleats i empleades de les empreses que han col·laborat en l'elaboració de la mateixa.

Caprabo, SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades resulten errònies, falses o incompletes.

No es limita el nombre de participacions a una per persona en ser necessari un tiquet superior a 10 € de comprar realitzat entre el 28 i 29 de setembre. Es limitarà així mateix a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això vol dir que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals hi hagi qualsevol tipus de disputa o reclamació, podent així mateix que retira les participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives / violentes / obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo, SA o algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que consideri oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo, SA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per a concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

10.- Protecció de dades personals

Les dades personals dels guanyadors seran tractades per CAPRABO, SA de forma confidencial i sempre en l'abast del Programa d'El meu Club Caprabo, segons les condicions generals i la política de protecció de dades que el client coneix i acceptar en donar-se d'alta en La meva Club Caprabo.

CAPRABO, SA així mateix tractarà les dades identificatives dels guanyadors amb la finalitat de gestionar la present promoció i als efectes de procedir al lliurament dels premis.

El participant que estigués interessat, podrà revocar el seu consentiment, accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar el seu tractament i sol·licitar la portabilitat dels mateixos, contactant a aquest efecte a través de dpo@eroski.es, trucant al número d'atenció al client 93 261 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) oa www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/.

Amb l'exclusiva finalitat de poder gestionar la recepció del premi als guanyadors, CAPRABO, SA comunicarà les dades identificatives i de contacte dels mateixos als encarregats de les botigues Caprabo on el client hi ha decidit recollir el premi, en cas contrari el lliurament no serà possible.

11.- DRETS D'IMATGE

La participació en la present campanya implica l'acceptació per part dels premiats i reserves a la cessió del dret que el seu nom i si fos necessària la seva imatge o veu, sigui publicada en els mitjans de comunicació que estableixi la companyia compareixent, com a testimoni de la promoció, així com en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclosa Internet, tant amb fins comercials o informatives i sense que aquesta cessió de drets comporti el dret a contraprestació de cap tipus.

12.- DIVERGÈNCIES

Per tal de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes en les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.

13.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

L'Hospitalet de Llobregat, a 19 de setembre de 2019

CAPRABO, SA