Anar al contingut principal de la pàgina

Sorteig: Aconsegueix una de les 20 entrades dobles per la preestrena de “Cigüeñas: La historia que no te contaron”!

Mecànica promocional:

CAPRABO,S. a. amb CIF nombre A-08.115.032 i domicili en C/Ciències,135, L'Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona), organitza de forma periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook.com/caprabo i Twitter.com/caprabo).

MECÀNICA PROMOCIONAL


1.- OBJECTO
L'objecte de la present actuació ho constitueix la promoció de la pel·lícula “Cigonyes: La història que no et van explicar” distribuïda en cinemes d'Espanya per Waner Bros Pictures, a través del Facebook corporatiu de Caprabo www.facebook.com/caprabo

2.- ÀMBIT PERSONAL
Tindran dret a participar en la present promoció totes aquelles persones amb residència en l'àmbit de presència de les tendes físiques Caprabo (Catalunya) majors de 18 anys.

3.- COMUNICACIÓ
Caprabo anunciarà la promoció a través dels següents suports:
Pàgina corporativa de Facebook www.facebook.com/caprabo
Pàgina corporativa de Twitter www.twitter.com/caprabo
Web www.miclubcaprabo.com en la home
Bàner subsección portal corporatiu www.caprabo.com/bienvenidobebe
Kioskos El meu Club Caprabo de les tendes de la ciutat de Barcelona.

4.-MANERA DE PARTICIPACIÓ
Les persones que desitgin participar en les accions promocionals, hauran d'accedir a la pàgina de CAPRABO en Facebook, i realitzar els següents passos:

I. El concursant ha de ser fan del perfil corporatiu de Caprabo en Facebook www.facebook.com/caprabo

II. El concursant haurà de ser titular de la Targeta El meu Club Caprabo

III. El concursant haurà de registrar les següents dades personals verídics en l'aplicació de easypromo mitjançant la qual es realitza el sorteig de les entrades pel preestreno:
Nomeni
Cognoms
Ean Targeta El meu Club Caprabo (13 dígits)
DNI
Email

IV. Respondre de forma correcta les preguntes sobre el tráiler de la pel·lícula “Cigonyes: La història que no et van explicar” i sobre les Cigonyes en general

V. Entre totes les participacions que compleixin el requisit IV s'escollirà un guanyador mitjançant sorteig realitzat amb l'eina random.org

Es desqualificaran totes aquelles participacions que facin l@s usuari@s que es detectin com a fraudulentes fins i tot podent vetar la participació de l@s mism@s en posteriors concursos al no respectar les normes de la comunitat ni la mecànica promocional detallada.

VI. Tant la promoció com el/la guanyador/a se donarà a conèixer als consumidors a través del perfil corporatiu de Caprabo en Facebook.

4.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL
La promoció estarà vigent des del dilluns dia 5 de setembre fins al dilluns 19 de setembre de 2016 a les 24:00.

5.- GUANYADORS I SORTEIG
El sorteig es realitzarà el dimarts 20 de setembre i el/els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dia a través dels perfils en Xarxes Socials de Caprabo.

6.- PREMI A ATORGAR
El premi de l'acció consistirà en 20 entrades dobles pel preestreno de la pel·lícula “Cigonyes: La història que no et van explicar” (dues entrades per premiat) per a un cinema de la ciutat de Barcelona.

Els premis objecto del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador/és.

7.- COMUNICACIÓ Al GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI
El/els guanyador/és es donaran a conèixer a partir de 24hores, mitjançant la publicació d'un post en
el timeline del perfil de Caprabo en Facebook

L@s guanyadors hauran de posar-se en contacte amb Caprabo,SA a través del següent enllaci www.caprabo.com/atencionalcliente on se'ls informarà de com recollir les entrades pel preestreno.

8.- LIMITACIONS, RESTRICCIONS I FACULTATS
Aquesta promoció no serà vàlida para l@s emplead@s de les empreses que han col·laborat en l'elaboració de la mateixa.

Caprabo,SA es reserva el dret de canviar el premi per un altre de valor similar o superior.

Quedaran excloses de la promoció aquelles participacions les dades consignades de les quals resultin erronis, falsos o incomplets.

Es limita el nombre de participacions a una per persona, es limitarà així mateix a un premi per persona, sent el DNI el comprovant. Això significa que, una mateixa persona física només pot resultar guanyadora en una ocasió.

L'organitzadora es reserva el dret de retirar aquelles participacions respecte de les quals existeixi qualsevol tipus de disputa o reclamació, podent així mateix retirar aquelles participacions que des del seu punt de vista atemptin contra qualsevol disposició legal, evidenciïn agressió o violència de qualsevol tipus, incloguin escenes o actituds agressives/violentes/obscenes o que ridiculitzin a tercers, així com en general qualsevol participació que resulti ofensiva o que atempti contra qualsevol valor reconegut i tutelat per la Constitució i la resta d'ordenament Jurídic o que contingui temes polítics o religiosos que posin en dubte la bona reputació de Caprabo,SA o algun dels seus productes.

L'organitzadora es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis, en aquest cas podrà exercir aquelles accions legals que estimi oportunes.

També es reserva el dret d'eliminar la inscripció d'un participant al concurs de forma unilateral si Caprabo,SA o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al present concurs, detecten qualsevol anomalia o sospita que aquest participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en el concurs, alterant il·legalment el seu registre o la seva participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així falsejar els resultats.

Així mateix, es reserva també el dret a modificar o suspendre aquesta promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si escau, l'anul·lació definitiva, prèvia notificació a l'organisme competent per concedir l'autorització per a la realització del sorteig.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades facilitades pels participants passaran a formar part d'un fitxer de dades titularitat de Caprabo,SA a fi de donar compliment al lliurament de premis objecto de la present promoció, així com per informar a l'interessat de futures accions comercials o altra informació sobre els productes de la marca Caprabo per qualsevol dels mitjans de comunicació, inclòs correu electrònic. Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les dades facilitades, sol·licitant-ho per escrit al titular del fitxer, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre).

10.- DRETS D'IMATGE
L'organitzadora es reserva el dret a utilitzar el nom dels usuaris participants en la promoció amb la finalitat de comunicar el resultat de la present promoció en la forma que disposi i sense dret a compensació alguna.

11.- DIVERGÈNCIES
Amb la finalitat de solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir, s'atendrà el criteri de l'estricta literalitat de les regles contingudes a les presents bases, prevalent el criteri de l'organitzadora quant a la seva interpretació i execució.

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

L'Hospitalet de Llobregat, a 30 d'agost de 2016