Anar al contingut principal de la pàgina

Politica protecció dades

  1. Responsable del tractament

 

CAPRABO, S.A. (d'ara endavant, CAPRABO) c/ ciencias, 135 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eroski.es

 

  1. Quines dades tractem i durant quant temps?

 

CAPRABO tractarà:

(i) les dades de caràcter personal facilitats en ocasió del registre, en general; identificatius, característiques personals, i de contacte electrònic, en particular;

(ii) Les dades autoritzades en cas de registre per mitjà del login de xarxes socials;

(iii) dades derivades de la relació comercial amb CAPRABO, això és, els procedents de l'ús dels diferents Serveis;

(iv) en el seu cas, aquells que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l'ús de la targeta (mitjà de pagament i/o fidelització), així com les compres associades a la mateixa i dades per a efectuar/ autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular;

(v) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL), Adreça IP i informació recopilada a través de cookies, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(vaig veure) aquells que CAPRABO pugui inferir a partir de dades lícitament obtingudes.

CAPRABO tractarà i emmagatzemarà les dades mentre l'usuari estigui actiu en el MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL i sigui client, així com durant el termini de prescripció d'obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

 

  1. En què consent l'Usuari quan facilita les seves dades?

 

CAPRABO, propietària del mitjà i/o entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal necessaris, enumerats en l'apartat precedent, amb la finalitat de:

(i) Prestar el servei demandat per l'usuari i que ofereix el MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, el seu manteniment i millora, a base d'estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i/o creus amb altres fitxers responsabilitat de CAPRABO.

(ii) Oferir promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, segurs, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament)

L'usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d'aquesta mena d'enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit en l'apartat 4.

(iii) Facilitar el procés d'alta en el MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL, a través de diferents canals. CAPRABO, per a efectuar el registre podrà desenvolupar un procés que permeti aprofitar les dades ja existents de l'Usuari en altres fitxers de CAPRABO i que resultin útils per a efectuar l'alta; en aquest cas, s'informarà degudament l'Usuari, per a obtenir el seu consentiment.

 

  1. Pot l'usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb finalitats promocionals?

 

L'Usuari pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a finalitats comercials i promocionals, contactant-nos a través de dpo@eroski.es; fent clic en l'enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi; accedint, en qualsevol moment, a la seva fitxa de registre prement en “Les meves Dades” on podrà modificar el criteri seleccionats; contactant amb el Servei d'Atenció al Client (93 261 60 60) https://www.eroski.es/contacto o per escrit a l'Equip DPO de CAPRABO, c/ ciències, 135 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

 

  1. Les dades són comunicades a tercers?

 

a.Administració Pública, Jutjats i Tribunals

Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l'estat, Jutges i/o Tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si és necessari presentar-la per a complir alguna Llei, CAPRABO comuniqués a dites terceres les dades que aquests formalment sol·licitin.

 

b.Activació del tiquet digital

En activar, en el seu cas, el servei de tiquet digital, mitjançant la marcació del botó corresponent, el Titular de la Targeta Caprabo Club consentirà a CAPRABO que el tiquet de compra estigui vinculat al seu número de soci Titular, per consegüent, tots els tiquets de les compres realitzades amb la seva Caprabo Club seran accessibles en el mitjà i/o entorn digital triat i podran ser consultats indistintament tant pel Soci com pels Usuaris de les seves targetes addicionals associades al seu compte de titular targeta Caprabo Club.

 

  1. Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

 

Tot client podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a través de dpo@eroski.es; contactant amb el Servei d'Atenció al Client (93 261 60 60) https://www.eroski.es/contacto o per escrit a l'Equip DPO de CAPRABOc/ ciències, 135 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona.

 

  1. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.

 

CAPRABO ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

 

  1. Política de Cookies

 

CAPRABO utilitza cookies. Tota la informació sobre aquest tema en la Política de Cookies.

 

  1. Canvis en la Política de Privacitat

 

CAPRABO compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política de protecció de dades per a adequar-la a qualsevol canvi normatiu o a qualsevol modificació en la presentació i configuració del Portal.