Anar al contingut principal de la pàgina

Politica protecció dades

  1. Responsable del tractament

 

CAPRABO, SA (d'ara endavant, CAPRABO), avinguda de l'Estany de la Messeguera, 40-44, del Prat de Llobregat (08820), Barcelona

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpo@eroski.es.

 

  1. Quines dades tractem i durant quant de temps?

 

CAPRABO tractarà:

(i) Les dades personals facilitades arran del registre, en general, identificadores, característiques personals i de contacte electrònic, en particular.

(ii) Les dades autoritzades en cas de registre per mitjà de xarxes socials.

(iii) Dades derivades de la relació comercial amb CAPRABO, és a dir, les que es deuen als serveis que presta.

(iv) Si escau, les que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general, les que s'han obtingut per l'ús de la targeta (mitjà de pagament o fidelització), així com les compres associades a la targeta i dades per fer/autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular.

(v) Les resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ O ENTORN DIGITAL), adreça IP i informació recopilada per mitjà de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies.

(vi) Les que CAPRABO pugui deduir de dades obtingudes de manera lícita.

CAPRABO tractarà i emmagatzemarà les dades mentre l'usuari estigui actiu en el MITJÀ O ENTORN DIGITAL i en sigui client, així com durant el termini de prescripció d'obligacions legals arran de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades del client.

 

  1. A què autoritza l'usuari quan facilita les seves dades?

 

CAPRABO, propietària del mitjà o entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades personals necessàries, enumerades en l'apartat precedent, amb la finalitat de:

(i) Prestar el servei que requereix l'usuari i que ofereix el MITJÀ O ENTORN DIGITAL, el manteniment i millora del servei mitjançant estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de CAPRABO.

(ii) Oferir promocions vinculades a la condició de client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector en què duu a terme la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, lleure, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament). L'usuari es pot oposar al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d'aquesta mena d'enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l'exercici de drets que es descriu en l'apartat 4.

(iii) Facilitar el procés d'alta en el MITJÀ O ENTORN DIGITAL, per mitjà de diferents canals. Per dur a terme el registre CAPRABO pot aplicar un procés que permeti aprofitar les dades de l'usuari que ja hi ha en altres fitxers de CAPRABO i que siguin útils per a l'alta. En aquest cas, cal informar-ne degudament l'usuari per obtenir-ne el consentiment.

 

  1. L'usuari es pot oposar a rebre comunicacions comercials o al tractament amb finalitats promocionals?

 

L'usuari es pot oposar en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a finalitats comercials i promocionals. Per fer-ho s'ha de posar en contacte amb nosaltres mitjançant dpo@eroski.es i clicant a l'enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, trucant al número d'atenció al client 932 616 060, adreçant-se per escrit a CAPRABO, SA, avinguda de l'Estany de la Messeguera, 40-44, del Prat de Llobregat (Barcelona), o entrant a www.caprabo.com/atencionalcliente.

 

  1. Les dades es comuniquen a tercers?

 

a.Administració Pública, Jutjats i Tribunals

Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l'Estat, jutges o tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, CAPRABO ha de comunicar a aquests tercers les dades que sol·licitin formalment.

 

  1. Com pot exercir el client els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació i portabilitat?

 

Qualsevol client pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar-lo o sol·licitar la portabilitat de les seves dades mitjançant una comunicació a dpo@eroski.es, trucant al número d'atenció al client 932 616 060, adreçant-se per escrit a CAPRABO, SA, avinguda de de l'Estany de la Messeguera, 40-44, del Prat de Llobregat (Barcelona), o entrant a www.caprabo.com/atencionalcliente.

 

  1. Mesures de seguretat i confidencialitat de la informació

 

CAPRABO ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti per vetllar d'aquesta manera per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

 

  1. Política de galetes

 

CAPRABO fa servir galetes. Podeu consultar tota la informació sobre aquest tema a la política de galetes.

 

  1. Canvis en la política de privacitat

 

CAPRABO compleix escrupolosament les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per fer-ho es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ les condicions d'aquesta política de protecció de dades per adequar-la a qualsevol canvi normatiu o a qualsevol modificació en la presentació i configuració del portal.